Kamarádi Ireen's Ranche

Naše klubovna: Pardubice, ul.Kostelní 94, 3 patro. Zde pořádáme naše školení a schůze.

Děkuji všem za příjemné chvíle, za podanou ruku a povzbuzení!

Aktuálně neb dělej co Tě baví

ilustrace

Dovolme si rozvíjet v sobě radost, lásku a štěstí. Pozitivní emoce mají v sobě nezastupitelnou životní sílu, kterou nemůžeme nahradit pouze tím, že se zbavíme "nevhodných" emocí. Umět vychutnat také mírné stavy štěstí, to je ta pravá dovednost žití.

Jsou to takové tři kontrolky šťastného života. Pokud se z našeho života vytratí, život nám zšedne povinnostmi. Vytrácí se spokojenost, nastupuje rozmrzelost a další nepříjemné stavy. Proto si nejprve aktivně všímejme situací, kdy se "povedlo", "baví" a "těším se" vytratilo.

"Baví" je konkrétní činnost prováděna samostatně či s někým, při níž se cítíme příjemně.

"Těším se" je stav, kdy předjímám, že se stane něco příjemného. Každý zná ten stav ze svého dětství, kdy se nemohl dočkat až ... Je to stav, jenž nabíjí energií. Oči svítí. Srdce dychtí.

V každém životním období hraje výraznější roli jiná kontrolka z naší trojice. Důležité je, aby se ani jedno ze života nevytratilo. S tím se vytrácí kvalita života.

Kontrolky jsou citlivé a umírají již v začátcích duševní krize nebo syndromu vyhoření. Jakmile zjistíme, že se vytrácí, měli bychom udělat vše proto, aby se opět do života vrátili.

Proto dělej co Tě baví :-)

Celoročně - veřejný trénink pro zájemce o základní přiježdění koně ze země a ze sedla

Cena: Pro děti do 10 let zdarma, ostatní zájemci info na tel. 603 570 056, 724 458 253 nebo e-mail irpla@seznam.cz

Náš klub

Náš dobrovolný klub podporuje:

  • rozvoj sociálních dovedností dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím jejich přirozeného zájmu o zvířata, zákony přírody, legendy, mýty a z nich vyplývajících tradičních hodnot
  • vytváří podmínky pro využití volného času dětí a mládeže zapojením do dobrodružných aktivit
  • vede k dodržování etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje širokou informovanost v oblasti komunikace člověka se zvířetem a na základě toho zároveň upevňuje a prohlubuje schopnosti sociální komunikace
  • nabízí efektivní využití volného času

Všechny naše akce jsou zaměřeny na:

  • výchovu a vzdělávání (škola hrou - hra školou)
  • výchovu k odpovědnosti, kázni a toleranci
  • nábor do jezdeckých oddílů
  • výchovu k odpovědnosti, kázni a toleranci (odpovědnost za zvíře, sebe, rodinu)
  • na problémy komunikace směřující až k sebevraždám
  • na náplň volného času (ochrana zvířat a životního prostředí - ekologie)

Naše myšlenka

Našimi exhibicemi oslovujeme ty, kterým není lhostejné, jak prožijí celý svůj život. Víme, že v dnešní uspěchané době plné stresu a strachu z budoucnosti se brzy vzdáváme svých snů. Život a hlavně sebe bereme moc vážně. Z dětí se velice brzy stávají "dospělí", často z nudy.

Naučme se relaxovat bez peněz, techniky a drahé dovolené u moře. Nemusíme být majetní, stačí jen chtít popustit uzdu své fantazii.

Cross the River Cross the River Cross the River
Myslím, že bych se mohl vrátit a žít se zvířaty, jsou tak mírná a soběstačná, stojím a dlouho, dlouho se na ně dívám. Nepotí se a nenaříkají na život, neprobdí na lůžku celou noc v pláči nad svými hříchy, nehnusí se řečmi o povinnostech k Bohu, žádné z nich není nespokojené, žádné z nich není posedlé mánií po majetku, žádné z nich nekleká před druhým, ani před svým předchůdcem, který žil před tisíci lety, ani jediné na celé zemi není úctyhodné nebo nešťastné.

Walt Whitman


Kontakt: 603 570 056 | irpla@seznam.cz | Choltice č.p. 142 | kudy k nám?